Jump to Navigation

700-lecie lokacji Miasta Lublin

           Lublin należy do najstarszych ośrodków osadniczych na ziemiach polskich. Przed lokacją na prawie niemieckim był to zespół osad, powiązanych ze sobą i zależnych od centrum władzy, która zmieniała swoją lokalizację. Najstarsze ślady osadnictwa odkryte na terenie współczesnego Lublina datowane są na około 10 000 lat p. n. e. W zależności od klimatu, stosunków wodnych, uwarunkowań gospodarczych i politycznych zmieniały się stosunki pomiędzy poszczególnymi osadami, dla których osią funkcjonowania była zawsze dolina rzeki Czechówki.

          Nazwa Lublin została utworzona od imienia Lubel/Lubla będącego zdrobnieniem imienia Lublomił, Lubomir, Lubosław, Lubomysł czy Lubowid, do którego dodano zaimek dzierżawczy „in”.

          15 sierpnia 1317 roku, pod Krakowem, jak zapisano w formule datacyjnej, książę Władysław Łokietek wystawił akt nadania wójtostwa lubelskiego Maciejowi – wójtowi z Opatowca. Zasadźca, prawdopodobnie mieszczanin, pochodzący z rodziny osiadłej w Krakowie, należał do kręgu ludzi blisko związanych z Władysławem Łokietkiem. Był pierwszym, poświadczonym źródłowo, zarządcą generalnym dóbr monarszych w ziemi krakowskiej i sandomierskiej.  Jego zasługi musiały być duże skoro Łokietek w przywileju lokacyjnym dla Lublina, określa go jako męża zaufanego, wiernego sługę, „którego prawość obyczajów i niezwykła wierność uczyniła nam miłym i bliskim, co wieść powszechna podaje i potwierdzają fakty”. Na temat sprawowania przez Macieja urzędu wójta i realizacji powierzonej mu lokacji nie można nic powiedzieć ze względu na brak źródeł. Prawdopodobnie obowiązki zarządcy nie pozwalały mu na pozostawanie w Lublinie.

          Akt lokacyjny z 1317 roku zachował się do naszych czasów w oryginale. Kontrakt wójtowski był przywilejem lokacyjnym miasta Lublina, typowym dla wielu lokacji miejskich w Małopolsce w XIV wieku. Stanowił program inwestycji, jaką była przebudowa ośrodka miejskiego nad Bystrzycą, aby mógł właściwie pełnić swoje funkcje.

       Cała historia Lublina oraz program obchodów 700-lecia lokacji Miasta Lublin, do którego została wpisana X Majówka z Fizjoterapią, znajduje się na stronie interetowej: http://www.700.lublin.eu/

Lublin w roku 1618 - Widok miasta Lublina Hogenberga i Brauna
Źródło: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

 

 

 

 

 Main menu 2

by Dr. Radut.