Jump to Navigation

II Majówka z Fizjoterapią

     Ruch stanowi naturalną oraz fizjologiczną potrzebę każdego człowieka, która towarzyszy mu przez całe jego życie i przejawia się poprzez różne formy. Aktywność ruchowa jest niezbędna do prawidłowego rozwoju człowieka i jego udziału w życiu społecznym. Rola aktywności fizycznej w umacnianiu zdrowia i przedłużaniu pełnej sprawności pozwalającej osiągnąć optymalną jakość życia, znana była już w starożytności.

     Już po raz drugi Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii oraz Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zorganizowali „II Majówkę z Fizjoterapią” – Cykliczne Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Naukowych, która miała miejsce 15 maja 2009 roku.

     Patronat Honorowy Sympozjum objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Andrzej Książek, Honorową Przewodniczącą Komitetu Naukowego była Prof. dr hab. Teresa Kulik – Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, natomiast Przewodniczącym Komitetu Naukowego był dr n. med. Piotr Majcher.

 

Podczas II Sympozjum nagrodzono następujące prace:

SESJA I

  1. Sława Madej – Trening Tai Chi u kobiet po 50 r.ż. a kontrola położenia środka ciężkości ciała oceniana przy użyciu platformy balansowej Libra – I nagroda.
  2. Anna Krawulska, Marcin Gniewek – Porównanie sprawności fizycznej studentów polskich i anglojęzycznych – II nagroda.
  3. Marlena Kalisko, Anna Kręgiel, Lucyna Sanecka, Teresa Telecka, Emilia Szkutnik – Poziom sprawności fizycznej studentek Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - III nagroda.

SESJA II

  1. Krzysztof Graff, Aleksander Bronowski, Piotr Żmijewski, Marta Napiórkowska – Zależność między asymetrią w obrębie kończyn dolnych a ustawieniem kości miednicy wśród dziewcząt w wieku szkolnym – I nagroda.
  2. Anna Kozieł, Marta Kosner, Arkadiusz Czuba – Rola fizjoterapii w profilaktyce i terapii zaburzeń i schorzeń wynikających z zagrożeń cywilizacyjnych – II nagroda.
  3. Justyna Ruła, Małgorzata Kowalska – Znaczenie aktywności ruchowej w schorzeniach reumatologicznych – III nagroda.

 

     Po „burzy mózgów” przyszła pora na relaks. Integralną częścią Sympozjum jest impreza integracyjna, która w tym roku odbyła się w Muzeum Wsi Lubelskiej. Rozkoszując się diabelsko pysznymi daniami serwowanymi przez Piwnicę „BIESY”, przy dźwiękach muzyki ludowej oraz „przyśpiewek studenckich” można było porozmawiać na każdy temat oraz zacieśnić więzy przyjaźni.

 Main menu 2

by Dr. Radut.