Jump to Navigation

Informacje dla uczestników

RAMOWY PLAN KONFERENCJI

CZĘŚĆ NAUKOWA KONFERENCJI

25.05.2017 roku, Aula budynku Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4.
 

               Rejestracja uczestników: 25.05.2017 od godz. 08.00.

               Otwarcie Konferencji: 25.05.2017 o godz. 09.00.
 

WARSZTATY SPECJALISTYCZNE

26.05.2017 roku, Hala Sportowa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Dr W. Chodźki 15.

Godziny

DEEP TISSUE MASSAGE

Art Riggs
mgr Piotr Szałański
dr Łukasz Czubaszewski

KINETIC CONTROL

mgr Szymon Gryckiewicz
dr Michał Hadała

09.00-12.00 GRUPA A GRUPA B
12.00-13.00 PRZERWA OBIADOWA
13.00-16.00 GRUPA B GRUPA A

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zgłoszenie udziału uczestnictwa w Konferencji nastepuje poprzez wypełnienie i wysłanie drogą elektroniczną na adres majowka-z-fizjo@wp.pl karty zgłoszenia uczestnictwa (dotyczy uczestników czynnych i biernych). Przed wysłaniem karty zgłoszenia uczestnictwa należy zapoznać się z Regulaminem Konferencji oraz zaakceptować jego zasady poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 

WYMOGI REDAKCYJNE

Streszczenie: język polski, czcionka Times New Roman (CE), wielkość 12 pkt. z odstępem 1,5 między wierszami i marginesami 1,2 cm. Akapity należy zaznaczać tabulatorem. Układ streszczenia: imiona i nazwiska autorów, reprezentowana uczelnia - afiliacja, opiekun pracy, opiekun Studenckiego Koła Naukowego, temat pracy, tekst odzwierciedlający układ pracy oryginalnej (wprowadzenie, cel, materiał i metoda, wyniki, dyskusja, wnioski) lub poglądowej. Słowa kluczowe - 3 do 5 słów. Całkowita objętość streszczenia: 1500-3000 znaków ze spacjami.

Schemat streszczenia do pobrania

 

WAŻNE DATY

05 maja 2017: Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń uczestnictwa.

05 maja 2017: Potwierdzenie akceptacji pracy do wygłoszenia podczas Konferencji.

07 maja 2017: Ostateczny termin przesyłania streszczeń.

19 maja 2017: Ostateczny termin przesyłania prezentacji multimedialnych.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Koszt uczestnictwa w dwudniowej Konferencji wynosi 80 zł. Wpłaty należy dokonać do 28 kwietnia 2017 roku na konto: PKO Bank Polski S.A. Lublin  94 1020 3147 0000 8002 0084 6238 koniecznie z dopiskiem Majówka z Fizjoterapią.

 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Po zakończeniu pierwszego dnia Konferencji Organizatorzy zapraszają zarejestrowanych uczestników na spotkanie integracyjne, które tradycyjnie odbędzie się w Muzeum Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96.Main menu 2

by Dr. Radut.