Jump to Navigation

Majówka z Fizjoterapią

     Majówka z Fizjoterapią to cykl Konferencji Ogólnopolskich zrzeszających studentów i absolwentów oraz wszystkich symapatyków fizjoterapii, a od 2015 roku również doktorantów oraz młodych pracowników nauki.

    Myślą przewodnią Konferencji są słowa wypowiedziane przez Wojciecha Oczko – nadwornego lekarza Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy „Ruch może zastąpić niemal każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi ruchu”. Zdrowie i sprawność fizyczna nie są darem danym raz na zawsze, aby je utrzymać należy ciągle pogłębiać wiedzę na temat zachowań i postaw prozdrowotnych – czemu poświęcone są prace naukowe wygłoszane podczas Majówek z Fizjoterapią.Main menu 2

by Dr. Radut.