Jump to Navigation

Informacje dla Uczestników

RAMOWY PLAN KONFERENCJI

CZĘŚĆ NAUKOWA KONFERENCJI

17.05.2018 roku, Aula budynku Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4.
 

               Rejestracja uczestników: 17.05.2018 od godz. 08.00.

               Otwarcie Konferencji: 17.05.2018 o godz. 09.00.

 

               WYKŁAD NA ZAPROSZENIE

               Sesja studencka

               Sesja doktorantów i młodych pracowników nauki
 

WARSZTATY SPECJALISTYCZNE

18.05.2018 roku, Hala Sportowa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Dr W. Chodźki 15.

WAŻNE !!!

Uczestnicy tegorocznej Majówki z Fizjoterapią proszeni są o wypełnienie i wysłanie dodatkowego formularza, w którym należy dokonać wyboru uczestnictwa w 2 warsztatach z 3 warsztatów organizowanych. O przyporządkowaniu osób do poszczególnych warsztatów w danych turach (godzinach) zostaniecie Państwo poinformowani w osobnym mailu.

KARTA - WARSZTATY (kliknij, aby pobrać)

 

 

 

WARSZTAT I

 

WARSZTAT II

WARSZTAT III

 

I TURA

09.00-12.00

 

„Wątroba - Twój kierownik projektu”

„Leczenie zespołu bólowego w stawie rzepkowo-udowym”

McConnell Institute

„Ostry dysk w modelu Postural Fulcrum”

 

12.00-13.00

 

PRZERWA OBIADOWA

 

II TURA

13.00-16.00

 

„Wątroba - Twój kierownik projektu”

„Leczenie zespołu bólowego w stawie rzepkowo-udowym”

McConnell Institute

„Ostry dysk w modelu Postural Fulcrum”

 

WARSZTAT I -"Wątroba - Twój kierownik projektu"
Podczas warsztatów omówiona zostanie topografia i diagnostyka strefy wątroby. Przedstawione zostaną czynności przygotowujące strefę do mobilizacji specyficznych. Uczestnicy nauczą się diagnozować wizualne i funkcjonalne objawy dysfunkcji wątroby. Przedstawione zostaną techniki normalizacji narządu. Zaprezentowana zostanie też koncepcja stosowania technik trzewnych podczas sesji zabiegowej.

Prowadzący: dr n. o kult. fiz. Łukasz Czubaszewski
Osteopata, nauczyciel akademicki, instruktor Masażu Tkanek Głębokich i mięśniowo-powięziowego rozluźniania. Absolwent Akadami Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Pracę doktorską dotyczącą zastosowania testu spiroergometrycznego w niewydolności serca obronił w 2014 roku. Właściciel Centrum Fizjoterapii i Osteopatii w Poznaniu. Fundator Instytutu Rehabilitacji Dziecka, V-ce Prezes International Association of Deep Tissue Massage Practitioners, członek zarządu Polskiego Związku Hokeja na Trawie.
Swoją pracę zawodową poświęca na pracy z pacjentami bólowymi, zajmuje się też amatorami sportu jak i profesjonalistami w szczeblu Reprezentacji Narodowych. Pracę kliniczną poszerza o przekazywanie wiedzy i swoich umiejętności na licznych szkoleniach dla fizjoterapeutów i masażystów odbywających się w Polsce i za granicą. Jego marzeniem jest stworzenie w Polsce Zawodu terapeuty tkanek miękkich.

 

WARSZTAT II - „Leczenie zespołu bólowego w stawie rzepkowo-udowym”
Czym jest program terapii według McConnell? Jakie są główne założenia programu terapii? Możliwości implementacji koncepcji McConnell w pracy z pacjentami. Metoda daje platformę porozumienia pomiędzy pacjentem, lekarzem i fizjoterapeutą. Praca z pacjentem, którego dolegliwości bólowe są przewlekłe. Zobacz w jaki sposób współpraca pacjent–terapeuta przekłada się na wynik terapii. Patrzenie na pacjenta nie tylko przez pryzmat problemu, z jakim się zgłosił, np. ból stawu kolanowego. Zawsze należy uwzględnić pomijany często aspekt biopsychospołeczny, który bardzo silnie oddziałuje na pacjenta, rzutując tym samym na przebieg terapii. Jesteś fizjoterapeutą, rehabilitantem sportowym, czy lekarzem przyjdź i zrozum w jaki sposób ruch (niekontrolowany/nieprawidłowy) wpływa i generuje dolegliwości towarzyszące pacjentom (dysfunkcje, ból, deficyty ruchu). McConnell Instytut ma na celu poprawę zarządzania przewlekłych problemów układu mięśniowo-szkieletowego. Koncepcja pracy z pacjentem opracowana przez australijski ośrodek fizjoterapeutyczny Jenny McConnell jest oparty na zrozumieniu wpływu postawy i ruchu jako sprawczy czynnik mięśniowych objawów i korzystnych efektów rozkładu tkanki miękkiej przy użyciu endura TAPE, aby natychmiast zmniejszyć ból i zoptymalizować efekty leczenia.

Prowadzący: mgr Krzysztof Kozioł, dr Michał Hadała

 

WARSZTAT III - "Ostry dysk w modelu Postural Fulcrum"

Prowadzący: Rafał Krasicki MSc, PT-OMT
Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2006 roku asystent instruktora Kaltenborn-Evjenth, terapeuta Ortopedycznej Terapii Manualnej (OMT). Tłumacz kursów OMT i osteopatii. Uczestnik wielu starannie dobranych szkoleń i warsztatów. Pasjonat muzyki jazzowej, której melodie odnaleźć można w modelu pracy. Warsztatom przyświecać będzie idea Alberta Einsteina "Wyjaśnij wszystko tak prosto jak to możliwe. Ale nie prościej" czyli o tym jak wykorzystać właściwy punktu podparcia (Fulcrum) w leczeniu ostrego dysku i jak trudne teorie przełożyć na łatwą, fantazyjną terapię.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zgłoszenie udziału uczestnictwa w Konferencji nastepuje poprzez wypełnienie i wysłanie drogą elektroniczną na adres majowka-z-fizjo@wp.pl karty zgłoszenia uczestnictwa (dotyczy uczestników czynnych i biernych). Przed wysłaniem karty zgłoszenia uczestnictwa należy zapoznać się z Regulaminem Konferencji oraz zaakceptować jego zasady poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 

WYMOGI REDAKCYJNE

Streszczenie: język polski, czcionka Times New Roman (CE), wielkość 12 pkt. z odstępem 1,5 między wierszami i marginesami 1,2 cm. Akapity należy zaznaczać tabulatorem. Układ streszczenia: imiona i nazwiska autorów, reprezentowana uczelnia - afiliacja, opiekun pracy, opiekun Studenckiego Koła Naukowego, temat pracy, tekst odzwierciedlający układ pracy oryginalnej (wprowadzenie, cel, materiał i metoda, wyniki, dyskusja, wnioski) lub poglądowej. Słowa kluczowe - 3 do 5 słów. Całkowita objętość streszczenia: 1500-3000 znaków ze spacjami.

Schemat streszczenia do pobrania

 

WAŻNE DATY

30 KWIETNIA 2018: Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń uczestnictwa.

02 MAJA 2018: Potwierdzenie akceptacji pracy do wygłoszenia podczas Konferencji.

07 MAJA 2018: Ostateczny termin przesyłania streszczeń.

14 MAJA 2018: Ostateczny termin przesyłania prezentacji multimedialnych.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Koszt uczestnictwa w dwudniowej Konferencji wynosi 80 zł. Wpłaty należy dokonać do 07 MAJA 2018 roku na konto: PKO BP SA Lublin  94 1020 3147 0000 8002 0084 6238 koniecznie z dopiskiem XI Majówka z Fizjoterapią.

 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Po zakończeniu pierwszego dnia Konferencji Organizatorzy zapraszają zarejestrowanych uczestników na spotkanie integracyjne, które tradycyjnie odbędzie się w Muzeum Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96.Main menu 2

by Dr. Radut.