Jump to Navigation

LAUREACI KONFERENCJI

SESJA I - STUDENCKA

I nagroda

Michał Paćko, Michał Ginszt, Jakub Smołka - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Politechnika Lubelska
„Ocena wpływu autorozluźniania mięśniowo-powięziowego (SMR) na wytrzymałość mięśni obszernych przyśrodkowych w czasie skurczu izometrycznego z zastosowaniem elektromiografii powierzchniowej "

II nagroda

Anna Skubal, Gabriela Ciąpała, Izabela Sudoł - Uniwersytet Rzeszowski
„Ocena sprawności funkcjonalnej i ryzyka upadków u osób starszych z zaburzeniami funkcji poznawczych "
 

III nagroda

Monika Grabarz  - Uniwersytet Rzeszowski
„Wpływ wybranych czynników demograficznych na równowagę i prędkość chodu u osób starszych”
 

Wyróżnienie

Damian Kwaśniewski, Filip Fabijański, Karolina Wójtowicz - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
„Porównanie metod terapii manualnej i mięśniowo-powięziowej w leczeniu zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego - najnowsze doniesienia naukowe”
 

Wyróżnienie

Joanna Niedźwiedź, Natalia Gawrych, Paulina Kowalska - Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
„Terapia przepony z wykorzystaniem technik osteopatycznych stosowana w leczeniu dolegliwości bólowych głowy u członka chóru chłopięcego i męskiego”

 

SESJA II - DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI

I nagroda

Janusz Kocjan - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
„Ocena porównawcza skuteczności leczenia tendinopatii więzadła rzepki przy użyciu fali uderzeniowej, PRP oraz iniekcji z polidokanolu. Analiza rezultatów krótko- i długoterminowych”

II nagroda

Magdalena Zawadka, Joanna Michalik - Instytut Medycyny Wsi, NZOZ Sanus
„Znaczenie polimorfizmu genu ACTN3 w fizjoterapii i sporcie”

III nagroda

Joanna Grzesiak  - Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
„Przebieg procesu siły skurczu i relaksacji jednostek ruchowych – nowe zjawisko w fizjologii mięśni”

Wyróżnienie

Janusz Kocjan - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
„Zmodyfikowany Test Phalena. Nowy test funkcjonalny różnicujący między objawami zespołu cieśni nadgarstka a objawami przepukliny dyskowej odcinka szyjnego kręgosłupa”

Wyróżnienie

Joanna Fidut-Wrońska, Karolina Janikowska - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
„Skuteczność stosowania wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu objawów dyskopatii lędźwiowej”Main menu 2

by Dr. Radut.