Jump to Navigation

Komitet Naukowy

     Przewodnicząca Komitetu Naukowego - Prof. dr hab. Irena Wrońska
               Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

     V-ce Przewodniczący Komitetu Naukowego - Dr hab. n. med. Piotr Majcher
               Kierownik Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Członkowie (kolejność alfabetyczna):

     Dr n. med. Małgorzata Drelich

     Dr n. kult. fiz. Adam Fijewski

     Dr med. Piotr Gawda

     Dr med. Apolinary Ginszt

     Prof. nadzw. dr hab. Joanna Iłżecka

     Dr n. med. Anna Krawczyńska

     Dr n. kult. fiz. Józef Krzak

     Prof. dr hab. Teresa B. Kulik

     Dr n. med. Piotr Kwiatkowski

     Dr hab. Robert Latosiewicz

     Dr n. med. Anna Pacian

     Dr n. kult. fiz. Teresa Pop

     Dr Patrycja Rąglewska

     Dr n. med. Krzysztof Sokołowski

     Dr n. med. Jolanta Taczała

     Dr n. med. Alicja Wójcik-Załuska

     Dr n. chem. Krzysztof WójtowiczMain menu 2

by Dr. Radut.