Jump to Navigation

Laureaci Konferencji

SESJA I - STUDENCKA

I nagroda

Michał Ginszt - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
„Porównanie zaangażowania grup mięśniowych brzucha i prostownika grzbietu przy użyciu elektromiografii powierzchniowej w trakcie wykonywania ćwiczeń izometrycznych u wspinaczy sportowych na różnym poziomie zaawansowania treningowego"

II nagroda

Dominika Flis - Uniwersytet Rzeszowski
„Zmiany parametrów kinematycznych chodu i równowagi u dzieci z MPD uczestniczących w treningu chodu w warunkach dynamicznego odciążenia"

III nagroda
 

Magdalena Zawadka, Jakub Smołka, Joanna Michalik, Marcin Stępień - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Politechnika Lubelska
„Analiza ruchu podczas przysiadu”

Wyróżnienie

Jacek Jarząb - Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
„Propagowanie sportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego na przykładzie stowarzyszenia sportowo-rehabilitacyjnego „START” z Poznania”

Wyróżnienie

Anna Sznycer - Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
„Zalety i wady wykorzystania druku 3D w fizjoterapii”

 

SESJA II - DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI

I nagroda

Paula Szlachta, Krzysztof Pytka, Marcin Gniewek, Dorota Hałasa-Majchrzak - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Ośrodek Rehabilitacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
„Jak zbadać precyzję ruchu i aktywność mięśni - czyli analiza cyklokinogramu kończyny górnej”

II nagroda

Janusz Kocjan - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
„Ocena skuteczności dwóch wybranych form terapii manualnej w leczeniu zachowawczym Zespołu Cieśni Nadgarstka”

III nagroda

Marcin Gniewek, Krzysztof Pytka, Dorota Hałasa-Majchrzak, Piotr Majcher, Paula Szlachta - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Ośrodek Rehabilitacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
„Zastosowanie termografii do oceny skuteczności manualnego drenażu limfatycznego kończyny górnej u pacjentek po chirurgicznym leczeniu raka piersi - doniesienia wstępne”

Wyróżnienie

Agnieszka Zdzienicka-Chyła - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
„Zaburzenia przetworzenia sensorycznego, a problemy współistniejące wpływające na funkcjonowanie dziecka”

Wyróżnienie

Daria Majewska - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
„Ocena porównawcza skuteczności leczenia „łokcia tenisisty” z użyciem PRP i jonoforezy z Diprophosem”

 

SESJA III - STUDENCKA

I nagroda

Anna Dereń - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
„Ocena sprawności fizycznej dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym zakwalifikowanych do poziomu 1 i 2 wg klasyfikacji funkcjonalnej GMFCS”

II nagroda

Ewelina Marlena Grabska - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
„Wpływ rodzaju wykonywanej pracy na intensywność dolegliwości bólowych kręgosłupa”

III nagroda

Anna Kowalczyk, Ewelina Kozłowska, Marcin Rząca, Katarzyna Kocka - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
„Promowanie aktywności fizycznej w miejscu pracy jako elementu zdrowego i aktywnego starzenia się”

Wyróżnienie

Dominika Flis - Uniwersytet Rzeszowski
„Wpływ stopnia prezentowanej aktywności fizycznej na stabilność posturalną pacjentów z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa”

Wyróżnienie

Kamila Bąk, Daniel Piątek, Emilia Migryt, Joanna Szydełko, Diana Bajerczak - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
„W sieci fonoholizmu”Main menu 2

by Dr. Radut.